Europäiska HemParlamenten, Omgång 3

Resultaten

I den tredje omgången av de europeiska parlamenten diskuterades solidaritet i EU i 12 EU-länder. För första gången började folk prata som inte kände varandra tidigare, även över gränserna. 31 politiker från fem länder svarar på deltagarnas önskemål.

Det var Europäiska HemParlamenten 2020

Hösten 2020 diskuterade cirka 1200 deltagare ersättningar i händelse av kris, social ojämlikhet mellan medlemsstaterna och kampen mot klimatförändringar. Liksom i de två första omgångarna av Europäiska HemParlamenten var deltagarna i de privata organiserade rundborden entusiastiska över det konstruktiva utbytet med varandra, den ömsesidiga förståelsen för varandra och kunskapen från en välstrukturerad diskussion om framtiden för europeisk solidaritet.

Flera innovationer introducerades samtidigt. För första gången ägde nästan hälften av Europäiska HemParlamenten via videokonferens. En matchningsprocess användes för att skapa diskussionsgrupper mellan människor som inte kände varandra tidigare.

Dessutom hölls Europäiska HemParlamenten för första gången i 12 olika länder. I vissa Europäiska HemParlamenten hölls diskussioner över gränserna.

Förutom kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommenterar 30 EU-politiker från fem länder och fem partier resultatet.

Dessa politiker svarar live på resultaten.
Diskutera med!

S&D
05.01.2021

Katarina Barley

Katarina Barley

Łukasz Kohut

Łukasz Kohut

EPP
11.01.2021

Manfred Weber

Manfred Weber

Othmar Karas

Othmar Karas

Renew Europe
28.01.2021

Fabienne Keller

Fabienne Keller

Nicola Beer

Nicola Beer

GUE / NGL
Slutet av januari

Martin Schirdewan

Martin Schirdewan

Helmut Scholz

Helmut Scholz

Greens / EFA
Februari

Gwendoline Delbos-Corfield

Gwendoline Delbos-Corfield

Franziska Brantner

Franziska Brantner

Resultat av den 3. omgången

Bör EU utvecklas mot mer ömsesidig solidaritet?"

Efter att ha diskuterat de olika aspekterna uttalade sig 97 procent av Europäiska HemParlamenten för mer ömsesidig solidaritet i EU.

p
1200 deltagare
1000 resultat erhållna
166 samtycken
4 avslag
1 nedlagd röst

Ska rika EU-länder ge mer ekonomiskt stöd till medlemsstater som drabbas särskilt hårt av kriser?"

Genomsnitt: 7,4

0 motsvarar liten överenskommelse – 10 motsvarar fullständig överenskommelse

De flesta parlament vill ha ömsesidigt ekonomiskt stöd i händelse av en kris, eftersom detta stärker sammanhållningen och ömsesidigt förtroende, vilket i sin tur stärker det internationella samfundets förmåga att agera i utrikespolitiken.

Det viktigaste motargumentet var att ömsesidigt ekonomiskt stöd i händelse av en kris stärker Euroskeptiska initiativ.

Bör EU investera mer i socialpolitiska åtgärder Bör EU investera mer i socialpolitiska åtgärder för att motverka social ojämlikhet mellan medlemsstaterna?

Genomsnitt: 6,5

0 motsvarar liten överenskommelse – 10 motsvarar fullständig överenskommelse

Det vanligaste skälet för fler socialpolitiska åtgärder var den följaktliga känslan av gemenskap och europeisk solidaritet.

Den främsta anledningen mot sådana åtgärder var att en sådan politik endast kan misslyckas på grund av de olika sociala trygghetssystemen och den kulturella bakgrunden.

Bör EU främst främja miljövänliga innovationer och arbetstillfällen av solidaritet med kommande generationer?

Genomsnitt: 8,9

0 motsvarar liten överenskommelse – 10 motsvarar fullständig överenskommelse

Det dominerande argumentet i diskussionerna om denna fråga var att det är bättre att ändra riktning idag än i morgon för att hålla de negativa effekterna och kostnaderna för den nödvändiga omvandlingen för jorden, samhällen och demokratin så låga som möjligt.

Med tanke på storleken på utmaningen bör alla EU-investeringar vara ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Var där!

Registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om de europeiska HemaParlamenten från Pulse of Europe.

Registrera dig här för nästa omgång av europeiska HemaParlamenten våren 2021. Ser fram emot en ännu större spridning av diskussionsrundorna i Europa och ytterligare möjligheter att samla färgglada diskussionsgrupper.

Fram till dess kommer du att få regelbundna uppdateringar och information från oss om våra webinarier med topp EU-politiker. Vi kommer också att engagera dig i att välja ämnen för konversationen för nästa omgång.

Über uns

Pulse of Europe är ett oberoende medborgarinitiativ ovanför partilinjer som grundades 2016 i Frankfurt am Main. Vårt mål är att göra den europeiska idén synlig och hörbar. Vi vill bidra till att ett enat, demokratiskt Europa fortsätter att existera i framtiden, där respekt för människans värdighet, rättsstatsprincipen, fri tanke och handling, tolerans och respekt är samhällets naturliga grundvalar.

Ett projekt av

Pulse of Europe e.V.

Stöds av

Finansieras av

Bundeszentrale für politische Bildung

Finansieras av

Democracy International

openPetition

Pulse of Europe e.V.

Bundeszentrale für politische Bildung

Democracy International

openPetition