Vi ser fram emot pressförfrågningar

Team Europäiska HemParlamenten

Talesman #PulseofEurope #HomeParliaments
+49 172 8612509

presse [at] pulseofeurope.eu

Pulse of Europe – Social Media

Facebook

Twitter

Instagram

Om oss

Pulse of Europe är ett oberoende medborgarinitiativ ovanför partilinjer som grundades 2016 i Frankfurt am Main. Vårt mål är att göra den europeiska idén synlig och hörbar. Vi vill bidra till att ett enat, demokratiskt Europa fortsätter att existera i framtiden, där respekt för människans värdighet, rättsstatsprincipen, fri tanke och handling, tolerans och respekt är samhällets naturliga grundvalar.

Ett projekt av

Pulse of Europe e.V.

Stöds av

Finansieras av

Bundeszentrale für politische Bildung

Finansieras av

Democracy International

openPetition

Pulse of Europe e.V.

Bundeszentrale für politische Bildung

Democracy International

openPetition