Bli värd och bjud in till ditt private HemParlament

Utbyta dina idéer om EU-politik

Diskutera nuvarande politiska EU-beslut med andra människor. På plats – hemma, online via video-Europäiska HemParlamenten, med dina vänner eller låt intressanta människor dra in dig!

Europäiska HemParlamenten av

Utbyta dina idéer om EU-politik

Diskutera nuvarande politiska EU-beslut med andra människor. På plats – hemma, online via video-Europäiska HemParlamenten, med dina vänner eller låt intressanta människor dra in dig!

Europäiska

HemParlamenten

Vad är Europeiska HemParlamenten?

Europäiska HemParlamenten hösten 2020

Hösten 2020 diskuterade cirka 1200 deltagare solidaritet i EU. Specifikt handlade det om kompensationsbetalningar i händelse av en kris, social ojämlikhet mellan medlemsstaterna och kampen mot klimatförändringar.

Riksdagens Europäiska HemParlamenten i 12 europeiska länder var för mer solidaritet mellan medlemsstaterna med stor majoritet. I detalj blev det klart var obegränsad solidaritet önskas och var gränser bör läggas för ömsesidigt stöd.

Konceptet

Med de europeiska HemParlamenten vill medborgarrörelsen Pulse of Europe möjliggöra det civila samhällets engagemang för Europa där åsikter först uppstår: vid köksbordet, när man äter tillsammans med vänner och bekanta – helt enkelt hemma eller på ett kafé, vid stamgästerna bord eller i parken och detta i olika europeiska länder. Resultaten av de privata rundabordsdiskussionerna vidarebefordras sedan till EU-politiker som tar hänsyn till dem i sina beslutsprocesser och går i dialog med HemParlamentets deltagare. På detta sätt bygger vi en bro mellan politiker i Bryssel och den europeiska befolkningen.

HemParlamenten är en innovativ och effektiv metod för medborgardeltagande, som tjänar till att förbättra lagstiftningsprocessen genom ett samordnat informationsutbyte mellan väljare och politiska beslutsfattare. Alla som är intresserad och som har en konstruktiv uppfattning om europeiska politiska frågor är välkommen att delta och påverka politiska beslut. Således kan medborgarna i liten skala bidra till helheten.

Med de europeiska HemParlamenten vill medborgarrörelsen Pulse of Europe möjliggöra det civila samhällets engagemang för Europa där åsikter först uppstår: vid köksbordet, när man äter tillsammans med vänner och bekanta – helt enkelt hemma eller på ett kafé, vid stamgästerna bord eller i parken och detta i olika europeiska länder. Resultaten av de privata rundabordsdiskussionerna vidarebefordras sedan till EU-politiker som tar hänsyn till dem i sina beslutsprocesser och går i dialog med HemParlamentets deltagare. På detta sätt bygger vi en bro mellan politiker i Bryssel och den europeiska befolkningen.

HemParlamenten är en innovativ och effektiv metod för medborgardeltagande, som tjänar till att förbättra lagstiftningsprocessen genom ett samordnat informationsutbyte mellan väljare och politiska beslutsfattare. Alla som är intresserad och som har en konstruktiv uppfattning om europeiska politiska frågor är välkommen att delta och påverka politiska beslut. Således kan medborgarna i liten skala bidra till helheten.

Europäiska HemParlamenten hösten 2020

Hösten 2020 diskuterade cirka 1200 deltagare solidaritet i EU. Specifikt handlade det om kompensationsbetalningar i händelse av en kris, social ojämlikhet mellan medlemsstaterna och kampen mot klimatförändringar.

Flera innovationer introducerades samtidigt. För första gången ägde nästan hälften av Europäiska HemParlamenten rum som videoparlament. Dessutom kastades människor som inte kände varandra tidigare med en matchningsprocess.

För första gången kunde Europäiska HemParlamenten äga rum i 12 olika länder vid koronapandemin. I vissa Europäiska HemParlamenten diskuterades till och med över gränserna.

Folkets önskemål hördes av 31 EU-politiker från fem länder och fem partier, framför allt kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Framtiden för europeisk solidaritet

Den 3:e omgången av Europeiska HemParlamenten (från 19 september till 22 november 2020)

Koronakrisen har hittills okända effekterna på hälsa och ekonomi. Under denna tid blev EU-ländernas olika uppfattningar och behov tydliga och smärtsamma minnen från finanskrisen väcktes. Samtidigt fattades politiska beslut av hittills okända dimensioner som har visat hur stort det politiska handlingsutrymmet är. I den tredje omgången av Europäiska HemParlamenten uppstod frågan: Bör EU utvecklas i riktning mot mer ömsesidig solidaritet?

Framtiden för europeisk solidaritet diskuterades utifrån tre delaspekter:

Ekonomisk solidaritet mellan medlemsstaterna
Social ojämlikhet mellan medlemsstaterna
Betydelse av klimatförändringar i kontext av inter-generationell rättvisa

Dessa politiker svarar live på resultaten.

Diskutera med dem!

S&D
05.01.2021

Katarina Barley

Katarina Barley

Łukasz Kohut

Łukasz Kohut

EPP
11.01.2021

Manfred Weber

Manfred Weber

Othmar Karas

Othmar Karas

Renew Europe
28.01.2021

Fabienne Keller

Fabienne Keller

Nicola Beer

Nicola Beer

Greens / EFA
04.02.2021

Gwendoline Delbos-Corfield

Gwendoline Delbos-Corfield

Franziska Brantner

Franziska Brantner

GUE / NGL
16.02.2021

Martin Schirdewan

Martin Schirdewan

Helmut Scholz

Helmut Scholz

Alla deltagande politiker i den tredje omgången

Ursula von der Leyen

Europeiska kommissionens ordförande

Manfred Weber

EPP
Tyskland

Othmar Karas

EPP
Österrike

Gabriele Bischoff

S&D
Tyskland

Gwendoline Delbos-Corfield

Greens / EFA
Frankrike

Fabienne Keller

Renew Europe
Frankrike

Martin Schirdewan

GUE / NGL
Tyskland

Visa alla deltagande politiker

Paulo Rangel

EPP
Portugal

Hildegard Bentele

EPP
Tyskland

Rainer Wieland

EPP
Tyskland

Katja Leikert

CDU Tyskland
Tyskland

Nicola Beer

Renew Europe
Tyskland

Moritz Körner

Renew Europe
Tyskland

Svenja Hahn

Renew Europe
Tyskland

Michael Link

FDP Tyskland
Tyskland

Michael Roth

Minister of State for Europe (SPD)
Tyskland

Łukasz Kohut

S&D
Polen

Pedro Marques

S&D
Portugal

Helmut Scholz

GUE / NGL
Tyskland

Andreas Glück

Renew Europe
Tyskland

Jan-Christoph Oetjen

Renew Europe
Tyskland

Michael Theurer

FDP Tyskland
Tyskland

Ska Keller

Greens / EFA
Tyskland

Michael Bloss

Greens / EFA
Tyskland

Damian Boeselager

Volt / Greens / EFA
Tyskland

Franziska Brantner

Bündnis 90 / Die Grünen Tyskland
Tyskland

Daniel Freund

Greens / EFA
Tyskland

Sergey Lagodinsky

Greens / EFA
Tyskland

Hannah Neumann

Greens / EFA
Tyskland

Jutta Paulus

Greens / EFA
Tyskland

Var där!

Registrera dig här så håller vi dig uppdaterad om de europeiska HemaParlamenten från Pulse of Europe.

Registrera dig här för nästa omgång av europeiska HemaParlamenten våren 2021. Ser fram emot en ännu större spridning av diskussionsrundorna i Europa och ytterligare möjligheter att samla färgglada diskussionsgrupper.

Fram till dess kommer du att få regelbundna uppdateringar och information från oss om våra webinarier med topp EU-politiker. Vi kommer också att engagera dig i att välja ämnen för konversationen för nästa omgång.

Återblick – 2: a omgången

I samtal med EU-politiker

Viktiga EU-politiker ta ställning till HemParlantens resultat. Här ser du kommentarerna från Katarina Barley (SPD / S&D) och Manfred Weber (CSU / EPP) efter den sista omgången HemParlamenten våren 2019.

Så här fungerar det: Delta och organisera

Ett Europeiskt HemParlament är ett möte mellan 4 och 8 personer som diskuterar och besvarar en given europeisk fråga. Pulse of Europe ger allt nödvändigt material samt stöd för olika argument.

Från och med nu kan man hålla Europeiska HemParlamenten också via videosamtal. Du kan organisera ditt eget HemParlament med vänner (mer information om höger) eller ansluta dig till ett av våra organiserade HemParlamenten.

l

1. Registrera

Klicka på intilliggande länk som omdirigerar dig till plattformen för vår partner openPetition. Registrera dig som värd. Registrera dig som värd.

2. Bjuda in

Nu kan du bjuda in tre till sju vänner och bekanta till ditt HemParlament. Bjud in människor med olika uppfattningar för att ha en levande diskussion!

3. Hålla HemParlament

Nu kör vi, håll ditt HemParlament! I vanliga fall tar det två timmar. Dokumenten guidar dig genom diskussionen och dina svar noterar du på frågeformuläret. Det är som en spelkväll.

4. Skicka in resultaten

Ladda upp resultatet från ditt Europeiska HemParlament till plattformen.

EU-politiker svarar

Vi sammanfattar resultaten från alla HemParlament i flera europeiska länder och överlämnar dem till deltagande politiker. De kommer att kommentera resultaten i ett digitalt format och vi kommer att bjuda in dig och alla deltagare till denna diskussion.

HusParlamenten över hela Europa

Utveckla medborgardeltagande tillsammans!

För icke-statliga organisationer, föreningar eller företag

Bli en del av Europeiska HemParlamenten! Vill du som organisation delta i HemParlamenten?

Bli värd av Europeiska HemParlamenten
Förklara och sprida europeiska HemParlamenten
Bli ansvarig för HemParlamenten i ditt land

Über uns

Pulse of Europe är ett oberoende medborgarinitiativ ovanför partilinjer som grundades 2016 i Frankfurt am Main. Vårt mål är att göra den europeiska idén synlig och hörbar. Vi vill bidra till att ett enat, demokratiskt Europa fortsätter att existera i framtiden, där respekt för människans värdighet, rättsstatsprincipen, fri tanke och handling, tolerans och respekt är samhällets naturliga grundvalar.

Ett projekt av

Pulse of Europe e.V.

Stöds av

Bundeszentrale für politische Bildung

Finansieras av

Democracy International

Finansieras av

openPetition

Ett projekt av

Stöds av

Finansieras av

Finansieras av

Pulse of Europe e.V.

Bundeszentrale für politische Bildung

Democracy International

openPetition