Europejskie Parlamenty Domowe, 3 edycja

Wyniki

W 3. rundy Europejskie Parlamenty Domowe 12 krajów Unii Europejskiej dyskutowało o solidarności w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy do rozmowy weszli ludzie, którzy nie znali się wcześniej, nawet w różnych krajach. 31 polityków z pięciu krajów odpowiada na życzenia uczestników.

To były Europejskie Parlamenty Domowe 2020

Jesienią 2020 r. około 1200 uczestników dyskutowało o wypłatach odszkodowań w przypadku kryzysu, nierówności społecznych między państwami członkowskimi oraz o walce ze zmianami klimatu. Podobnie jak w dwóch pierwszych rundach Europejskie Parlamenty Domowe, uczestnicy organizowanych prywatnie rund dyskusyjnych entuzjastycznie podchodzili do konstruktywnej wymiany poglądów, wzajemnego zrozumienia oraz wiedzy zdobytej w ramach dobrze zorganizowanej dyskusji na temat przyszłości europejskiej solidarności.

Tym razem wprowadziliśmy kilka zmian. Po raz pierwszy prawie połowa Europejskie Parlamenty Domowe Izby odbyła się w formie wideokonferencji. Poprzez proces dopasowywania utworzono grupy dyskusyjne pomiędzy osobami, które wcześniej się nie znały.

Ponadto po raz pierwszy w 12 różnych krajach odbyły się posiedzenia Europejskie Parlamenty Domowe krajowych. W niektórych Europejskie Parlamenty Domowe Izby dyskusje odbywały się ponad granicami.

Oprócz przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, 30 polityków UE z 5 krajów i 5 partii wypowie się na temat wyników.

Ci politycy żywo zareagowali na wyniki.
Włącz sie do dyskusji z nimi!

S&D
05.01.2021

Katarina Barley

Katarina Barley

Łukasz Kohut

Łukasz Kohut

EPP
11.01.2021

Manfred Weber

Manfred Weber

Othmar Karas

Othmar Karas

Renew Europe
28.01.2021

Fabienne Keller

Fabienne Keller

Nicola Beer

Nicola Beer

GUE / NGL
Koniec stycznia

Martin Schirdewan

Martin Schirdewan

Helmut Scholz

Helmut Scholz

Greens / EFA
Luty

Gwendoline Delbos-Corfield

Gwendoline Delbos-Corfield

Franziska Brantner

Franziska Brantner

Wyniki 3. rundy

„Czy UE powinna rozwijać się w kierunku większej wzajemnej solidarności?"

97 procent uczestników Europejskich Parlamentów Domowych po omówieniu różnych aspektów,opowiedziało się za większą wzajemną solidarnością w UE.

p
1200 uczestników
1000 uzyskanych wyników
166 zatwierdzeń
4 Odrzucenie
1 wstrzymanie się

„Czy zamożniejsze państwa członkowskie UE powinny udzielać większej pomocy gospodarczej państwom członkowskim szczególnie dotkniętych kryzysem?"

Wartość średnia: 7,4

0 – niewielka zgodność – 10 – pełna zgodność

Większość parlamentów chce wzajemnego wsparcia gospodarczego w przypadku kryzysu, ponieważ wzmacnia to spójność i wzajemne zaufanie, co z kolei wzmacnia zdolność polityki zagranicznej wspólnoty państw do działania.

Głównym kontrargumentem było to, że wzajemne wsparcie finansowe w przypadku kryzysu wzmacnia inicjatywy eurosceptyczne.

„Czy zamożniejsze paostwa członkowskie UE powinny udzielać większego wsparcia gospodarczego paostwom członkowskim, które są szczególnie dotknięte kryzysem?“

Wartość średnia: 6,5

0 – niewielka zgodność – 10 – pełna zgodność

Najczęściej przywoływanym uzasadnieniem dla większej liczby polityk społecznych było wynikające z tego poczucie wspólnoty i solidarności europejskiej.

Głównym uzasadnieniem przeciwko takim środkom było to, że taka polityka może zawieść tylko z powodu różnych systemów zabezpieczenia społecznego i różnych środowisk kulturowych.

„Czy UE powinna więcej inwestować w politykę społeczną, aby przeciwdziałać nierównościom społecznym między państwami członkowskimi?“

Wartość średnia: 8,9

0 – niewielka zgodność – 10 – pełna zgodność

Dominującym argumentem w dyskusjach na ten temat było to, że lepiej jest zmienić kurs dziś niż jutro, aby zminimalizować negatywne skutki i koszty niezbędnej transformacji dla planety, społeczeństw i demokracji.

Biorąc pod uwagę skalę wyzwania, wszystkie inwestycje UE powinny być zrównoważone pod względem gospodarczym i środowiskowym.

Dołącz!

Zapisz się tutaj do naszego newslettera, na bieżąco otrzymacie informacje o Europejskich Parlamentach Domowych organizowanych przez Puls of Europe

Zarejestruj się tutaj na następną rundę obrad Europejskich Parlamentów Domowych wiosną 2021 roku. Oczekujemy jeszcze większego rozpowszechnienia grup dyskusyjnych w Europie i większych możliwości łączenia zróżnicowanych grup.

Do tego czasu będziesz regularnie otrzymywać aktualizacje i informacje o naszych seminariach internetowych z czołowymi politykami UE. Ponadto, zaangażujemy Cię w wybór tematów rozmów do następnej rundy.

O nas

Pulse of Europe to bezpartyjna i niezależna inicjatywa obywatelska założona we Frankfurcie nad Menem w 2016 roku. Naszym celem jest uświadomienie wagi idei europejskiej i uczynienie jej widoczną i słyszalną. Chcemy przyczynić się do tego, by w przyszłości nadal istniała zjednoczona, demokratyczna Europa, w której poszanowanie godności ludzkiej, praworządności, wolnej myśli i działań, tolerancja i szacunek stanowią naturalne podstawy demokratycznej wspólnoty.

Projekt

Pulse of Europe e.V.

Finansowany przez

Wspierany przez

Federal Agency for Civic Education

Wspierany przez

Democracy International

openPetition

Pulse of Europe e.V.

Federal Agency for Civic Education

Democracy International

openPetition