Europejskie Parlamenty Domowe, 3 edycja

Wyniki

W 3. rundy Europejskie Parlamenty Domowe 12 krajów Unii Europejskiej dyskutowało o solidarności w Unii Europejskiej. Po raz pierwszy do rozmowy weszli ludzie, którzy nie znali się wcześniej, nawet w różnych krajach. 31 polityków z pięciu krajów odpowiada na życzenia uczestników.

To były Europejskie Parlamenty Domowe 2020 

Jesienią 2020 r. około 1200 uczestników dyskutowało o wypłatach odszkodowań w przypadku kryzysu, nierówności społecznych między państwami członkowskimi oraz o walce ze zmianami klimatu. Podobnie jak w dwóch pierwszych rundach Europejskie Parlamenty Domowe, uczestnicy organizowanych prywatnie rund dyskusyjnych entuzjastycznie podchodzili do konstruktywnej wymiany poglądów, wzajemnego zrozumienia oraz wiedzy zdobytej w ramach dobrze zorganizowanej dyskusji na temat przyszłości europejskiej solidarności.

W tym samym czasie wprowadzono kilka nowości. Po raz pierwszy prawie połowa Europejskie Parlamenty Domowe Izby odbyła się w formie wideokonferencji. Poprzez proces dopasowywania utworzono grupy dyskusyjne pomiędzy osobami, które wcześniej się nie znały.

Ponadto po raz pierwszy w 12 różnych krajach odbyły się posiedzenia Europejskie Parlamenty Domowe krajowych. W niektórych Europejskie Parlamenty Domowe Izby dyskusje odbywały się ponad granicami.

Oprócz przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, 30 polityków UE z 5 krajów i 5 partii wypowie się na temat wyników.

Wyniki 3. rundy

„Czy UE powinna rozwijać się w kierunku większej wzajemnej solidarności?"

97 procent uczestników Europejskich Parlamentów Domowych po omówieniu różnych aspektów,opowiedziało się za większą wzajemną solidarnością w UE.

p
1200 uczestników
1000 uzyskanych wyników
166 zatwierdzeń
4 Odrzucenie
1 wstrzymanie się

„Czy zamożniejsze państwa członkowskie UE powinny udzielać większej pomocy gospodarczej państwom członkowskim szczególnie dotkniętych kryzysem?"

Wartość średnia: 7,4

0 – niewielka zgodność – 10 – pełna zgodność

Większość parlamentów chce wzajemnego wsparcia gospodarczego w przypadku kryzysu, ponieważ wzmacnia to spójność i wzajemne zaufanie, co z kolei wzmacnia zdolność polityki zagranicznej wspólnoty państw do działania.

Głównym kontrargumentem było to, że wzajemne wsparcie finansowe w przypadku kryzysu wzmacnia inicjatywy eurosceptyczne.

Co mówią politycy
 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hildegard Bentele

EPP
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manfred Weber

EPP
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Othmar Karas

EPP
Austria

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nicola Beer

Renew Europe
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fabienne Keller

Renew Europe
Francja

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jan-Christoph Oetjen

Renew Europe
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Martin Schirdewan

GUE / NGL
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helmut Scholz

GUE / NGL
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Franziska Brantner

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gwendoline Delbos-Corfield

Zielony
Francja

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jutta Paulus

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hannah Neumann

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sergey Lagodinksy

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gabriele Bischoff

S&D
Niemcy

„Czy zamożniejsze paostwa członkowskie UE powinny udzielać większego wsparcia gospodarczego paostwom członkowskim, które są szczególnie dotknięte kryzysem?“

Wartość średnia: 6,5

0 – niewielka zgodność – 10 – pełna zgodność

Najczęściej przywoływanym uzasadnieniem dla większej liczby polityk społecznych było wynikające z tego poczucie wspólnoty i solidarności europejskiej.

Głównym uzasadnieniem przeciwko takim środkom było to, że taka polityka może zawieść tylko z powodu różnych systemów zabezpieczenia społecznego i różnych środowisk kulturowych.

Co mówią politycy
 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hildegard Bentele

EPP
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manfred Weber

EPP
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Othmar Karas

EPP
Austria

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nicola Beer

Renew Europe
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fabienne Keller

Renew Europe
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jan-Christoph Oetjen

Renew Europe
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Martin Schirdewan

GUE / NGL
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helmut Scholz

GUE / NGL
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Franziska Brantner

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gwendoline Delbos-Corfield

Zielony
Francja

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hannah Neumann

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sergey Lagodinsky

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jutta Paulus

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gabriele Bischoff

S&D
Niemcy

„Czy UE powinna więcej inwestować w politykę społeczną, aby przeciwdziałać nierównościom społecznym między państwami członkowskimi?“

Wartość średnia: 8,9

0 – niewielka zgodność – 10 – pełna zgodność

Dominującym argumentem w dyskusjach na ten temat było to, że lepiej jest zmienić kurs dziś niż jutro, aby zminimalizować negatywne skutki i koszty niezbędnej transformacji dla planety, społeczeństw i demokracji.

Biorąc pod uwagę skalę wyzwania, wszystkie inwestycje UE powinny być zrównoważone pod względem gospodarczym i środowiskowym.

Co mówią politycy
 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hildegard Bentele

EPP
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manfred Weber

EPP
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Othmar Karas

EPP
Austria

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nicola Beer

Renew Europe
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fabienne Keller

Renew Europe
Francja

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jan-Christoph Oetjen

Renew Europe
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Martin Schirdewan

GUE / NGL
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Helmut Scholz

GUE / NGL
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Franziska Brantner

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gwendoline Delbos-Corfield

Zielony
Francja

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hannah Neumann

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sergey Lagodinsky

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jutta Paulus

Zielony
Niemcy

 • to mówi ...

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gabriele Bischoff

S&D
Niemcy

Reakcje polityków EU
na temat wyników 3. rundy

Ursula von der Leyen

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Manfred Weber

EPP
Niemcy

Othmar Karas

EPP
Austria

Katarina Barley

S&D
Niemcy

Gwendoline Delbos-Corfield

Greens / EFA
Francja

Fabienne Keller

Renew Europe
Francja

Martin Schirdewan

GUE / NGL
Niemcy

Hier alle Rückmeldungen ansehen

Hildegard Bentele

EPP
Niemcy

Nicola Beer

Renew Europe
Niemcy

Moritz Körner

Renew Europe
Niemcy

Sergey Lagodinsky

Zielony
Niemcy

Michael Roth

Partia socjaldemokratyczna w Bundestag
Niemcy

Łukasz Kohut

S&D
Polska

Michael Theurer

Partia Liberalno-Demokratyczna w Bundestag
Niemcy

Jutta Paulus

Zielony
Niemcy

Pedro Marques

S&D
Niemcy

Jan-Christoph Oetjen

Renew Europe
Niemcy

Franziska Brantner

Sojusz 90 / Zieloni w Bundestag
Niemcy

Helmut Scholz

GUE / NGL
Niemcy

Hannah Neumann

Zielony
Niemcy

Ska Keller

Zielony
Niemcy

Michael Bloss

Zielony
Niemcy

Głosy w sprawie 3. rundy parlamentów europejskich

Ole z Berlin

W moim internetowym Parlamencie Domowym, miałem to szczęście, że mogłem dyskutować zarówno z przyjaciółmi, jak i członkami rodziny przyjaciela. Szczególnie zafascynowało mnie międzypokoleniowe porozumienie z 99-letnią babcią w sprawie przyszłości europejskiej solidarności, ponieważ nasze drogi do niej nie mogłyby być bardziej odmienne.

Pia z Hildesheim

Uważam, że format Europejskich Parlamentów Domowych jest świetny, ponieważ uczestnictwo obywateli na szczeblu europejskim i krajowym jest dla mnie bardzo ważne. Zarówno jako gospodarz, jak i uczestnik, brałem udział w Parlamentach Domowych online i offline z młodymi i starszymi ludźmi. Parlamenty Domowe są niesamowicie zabawne, dyskusja jest naprawdę stymulująca i każdy może swobodnie wyrażać swoje zdanie. Mój apel: Także zostań gospodarzem i zorganizuj Parlament Domowy. Warto!

Jörg z Darmstadt

Dzięki wsparciu naszych partnerów współpracujących: StaatstheaterDarmstadt,AGORA – das Lokal iParktheater Bensheim, udało nam się zorganizować 3 imprezy w regionie, w których uczestniczyło łącznie 9 Europejskie Parlamenty Domowe. Ponadto istnieje co najmniej kilka innych Europejskie Parlamenty Domowe, które były realizowane w formie wideokonferencji, w tym jeden w języku esperanto z udziałem osób z pięciu krajów europejskich. Jest to bardzo silny znak europejskiej spójności.

Elisabeth z Toulouse

Wiele się nauczyłem z tej ciekawej dyskusji, ponieważ trafiły na siebie bardzo osobiste pomysły na temat polityki europejskiej. Nasze punkty widzenia różniły się znacznie w zależności od naszych środowisk. Zdecydowanie chciałabym ponownie wziąć w nim udział. Rozmowy te podsycają dyskusję o Europie i wzmacniają poczucie przynależności do niej. Słowo od podstawy, aby uczynić politykę bardziej konkretną dla wszystkich obywateli.

Dołącz!

Zapisz się tutaj do naszego newslettera, na bieżąco otrzymacie informacje o Europejskich Parlamentach Domowych organizowanych przez Puls of Europe

Zarejestruj się tutaj na następną rundę obrad Europejskich Parlamentów Domowych wiosną 2021 roku. Oczekujemy jeszcze większego rozpowszechnienia grup dyskusyjnych w Europie i większych możliwości łączenia zróżnicowanych grup.

Do tego czasu będziesz regularnie otrzymywać aktualizacje i informacje o naszych seminariach internetowych z czołowymi politykami UE. Ponadto, zaangażujemy Cię w wybór tematów rozmów do następnej rundy.

Alle Dialogpartner in der 3. Runde (Portraits)

Ursula von der Leyen

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Manfred Weber

EPP
Niemcy

Othmar Karas

EPP
Austria

Katarina Barley

S&D
Niemcy

Gwendoline Delbos-Corfield

Greens / EFA
Francja

Fabienne Keller

Renew Europe
Francja

Martin Schirdewan

GUE / NGL
Niemcy

Pokaż wszystkim uczestniczącym politykom

O nas

Pulse of Europe to bezpartyjna i niezależna inicjatywa obywatelska założona we Frankfurcie nad Menem w 2016 roku. Naszym celem jest uświadomienie wagi idei europejskiej i uczynienie jej widoczną i słyszalną. Chcemy przyczynić się do tego, by w przyszłości nadal istniała zjednoczona, demokratyczna Europa, w której poszanowanie godności ludzkiej, praworządności, wolnej myśli i działań, tolerancja i szacunek stanowią naturalne podstawy demokratycznej wspólnoty.

Projekt

Pulse of Europe e.V.

Finansowany przez

Wspierany przez

Federal Agency for Civic Education

Wspierany przez

Democracy International

openPetition

Pulse of Europe e.V.

Federal Agency for Civic Education

Democracy International

openPetition