Polityka UE wymaga obywatelskiego zaangazowania

 

Prężna Europa potrzebuje zaangażowania obywateli. Wymaga to innowacyjnych, szeroko dostępnych i atrakcyjnych metod – takich jak m.in. Europejskie Parlamenty Domowe Pulse of Europe.

 

Europejskie Parlamenty Domowe

Wyniki 2. rundy

Tematy: Fundusz dla bezrobotnych, podatek od emisji CO2 i ochrona granic

Od 1 marca do 14 kwietnia 2020 r pod haslem “Europa, ktora chroni”, ponad 1500 obywateli dyskutowalo nad kwestiami polityki europejskiej, w 260 prywatnie zorganizowanych parlamentach domowych w calych Niemczech.

Zdecydowana większość parlamentów domowych poparła wprowadzenie funduszu na rzecz bezrobotnych i podatku od emisji CO2 na szczeblu UE. Posłowie do PE, którzy osiągnęli odpowiednio 68% i 79%, bardzo wyraźnie zaznaczyli, że chcą ściślejszego związku w tych kwestiach. Ponad połowa uczestników uznała nawet, że wniosek w sprawie podatku od emisji CO2 nie jest wystarczający. Debata na temat wzmocnienia agencji zarządzania granicami FRONTEX była o wiele bardziej kontrowersyjna. Przy 131 głosach za, bardzo niewielka większość z 260 parlamentów domowych głosowała za przyjęciem wniosku.

Odpowiedzi najważniejszych kandydatów w wyborach do UE 2019

Sven Giegold, The Greens / EFA
Nicola Beer, FDP / Renew Europe
Katarina Barley, SPD / S&D
Manfred Weber, CSU / EVP

Dyskusja na temat przyszłości europejskiej solidarności

3. runda Europejskich Parlamentów Domowych

Skutki kryzysu pandemicznego dla zdrowia i gospodarki są bezprecedensowe. W miarę rozwoju Covid-19 zarysowały się różnice w postrzeganiu zagrożeń i potrzeb różnych krajów UE,  tym bardziej, że powróciły  bolesne wspomnienia destabilizacyjnych kryzysów finansowych. Jednocześnie podjęto decyzje polityczne o nieznanej dotąd skali, co uwidoczniło,  jak wielkie są polityczne możliwości działania. Powstaje pytanie: xxxxx?

Dyskusja na temat przyszłości europejskiej solidarności w oparciu o trzy aspekty:

Solidarność gospodarcza między krajami członkowskimi
Nierówności społeczne między krajami członkowskimi
Znaczenie zmian klimatycznych w kontekście sprawiedliwości międzypokoleniowej

Przyłącz się i zostań gospodarzem

Zarejestruj się tutaj na stronie internetowej,  otrzymasz od nas mail potwierdzający uczestnictwo. Następnie otrzymasz wszystkie niezbędne dokumenty, a po rejestracji link. Kliknięcie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału.

O nas

Pulse of Europe to bezpartyjna i niezależna inicjatywa obywatelska założona we Frankfurcie nad Menem w 2016 roku. Naszym celem jest uświadomienie wagi idei europejskiej i uczynienie jej widoczną i słyszalną. Chcemy przyczynić się do tego, by w przyszłości nadal istniała zjednoczona, demokratyczna Europa, w której poszanowanie godności ludzkiej, praworządności, wolnej myśli i działań, tolerancja i szacunek stanowią naturalne podstawy  demokratycznej wspólnoty.

Projekt przez

Pulse of Europe e.V.

Finansowany przez

Wspierany przez

Federal Agency for Civic Education

Wspierany przez

Democracy International

openPetition

Pulse of Europe e.V.

Federal Agency for Civic Education

Democracy International

openPetition