Polityka UE wymaga obywatelskiego zaangazowania

 

W czasie od 19 września do
1 listopada 2020 zaproś przyjaciół, znajomych do udziału w merytorycznej dyskusji na temat politycznego procesu decyzyjnego, ktory dotyczy przyszłości Europy.

 

Europejskie Parlamenty Domowe

Europejskie Parlamenty Domowe w waszym regionie

Zmniejszenie negatywnego nastawienia do innych grup społecznych i do polityki poprzez moderowany dialog oparty na faktach.

 

Z politykami konsultowane są wieloaspektowe opinie obywateli Europy.

 

Platforma konstruktywnego dialogu na temat przyszłości UE z długoterminowymi, pozytywnymi skutkami dla obywateli.

Zmniejszenie negatywnego nastawienia do innych grup społecznych i do polityki poprzez moderowany dialog oparty na faktach.

 

Z politykami konsultowane są wieloaspektowe opinie obywateli Europy.

 

Platforma konstruktywnego dialogu na temat przyszłości UE z długoterminowymi, pozytywnymi skutkami dla obywateli.

Uczestnictwo w Europejskich Parlamentach Domowych.

Dla organizacji non-profit, grup, firm itp.

 

Jako partner wspierający

W trakcie działania parlamentów domowych,
przyjmiesz na siebie obowiązek upowszechniania dostarczonych przez nas postów w mediach społecznościowych. Jeżeli wyrazisz zgodę, umieścimy twoje logo na stronie internetowej.

Jako partner współpracujacy

Przejmujesz odpowiedzialność za upowszechnianie Europejskich Parlamentów Domowych w swoim kraju, kontakt z potencjalnymi partnerami oraz działania w zakresie public relations. W pracach nad następnymi parlamentami możesz wziać udział w dyskusji nad wyborem tematów i doborem materiłóow pomocniczych . Twoje logo zostanie umieszczone w zakładce “O nas” na stronie internetowej.

Napisz do nas.

Team Europejskie Parlamenty Domowe

Project Manager #HomeParliaments
hp [at] pulseofeurope.eu

O nas

Pulse of Europe to bezpartyjna i niezależna inicjatywa obywatelska założona we Frankfurcie nad Menem w 2016 roku. Naszym celem jest uświadomienie wagi idei europejskiej i uczynienie jej widoczną i słyszalną. Chcemy przyczynić się do tego, by w przyszłości nadal istniała zjednoczona, demokratyczna Europa, w której poszanowanie godności ludzkiej, praworządności, wolnej myśli i działań, tolerancja i szacunek stanowią naturalne podstawy demokratycznej wspólnoty.

Projekt

Pulse of Europe e.V.

Finansowany przez

Wspierany przez

Bundeszentrale für politische Bildung

Wspierany przez

Democracy International

openPetition

Pulse of Europe e.V.

Bundeszentrale für politische Bildung

Democracy International

openPetition