Europejskie Parlementy Domowe, 4. posiedzenie

W samym środku pandemii, podczas 4. posiedzenia Europejskich Parlamentów Domowych w 25 krajach UE dyskutowano o tym, jakie konsekwencje UE powinna wyciągnąć z pandemii. Na życzenia uczestników odpowiada 26 polityków UE z sześciu krajów i pięciu partii.

To były Parlamenty Domowe 2021

Od 24 kwietnia do 11 lipca 2021 łącznie około 800 osób w małych, prywatnych grupach w 25 krajach UE oraz 38 pozostałych krajach dyskutowało o konsekwencjach, jakie UE powinna wyciągnąć z pandemii. Prawie połowa rozmów odbyła się jako Parlamenty Domowe prowadzone za pośrednictwem wideo. Pozostała połowa podobnie jak do tej pory.

Ponadto odbyły się liczne Parlamenty Domowe prowadzone za pośrednictwem wideo, międzynarodowe Parlamenty Domowe,które wniosły konkretny wkład w transgraniczny dialog europejski. W przypadku tych Europejskich Parlamentów Domowych ludzie albo zostali dobrani do siebie na drodze procesu kojarzenia, albo uczestnicy/uczestniczki zmotywowali swoich znajomych z innych krajów.

W sierpniu i wrześniu 2021 roku 26 polityków UE będzie komentować wyniki głosowania w małych grupach.

Wyniki 4. posiedzenia

„Soll die EU in zukünftigen pandemischen Krisen entschiedener europäische Interessen vertreten?"

69 %europejskich parlamentarzystów po przedyskutowaniu różnych aspektów opowiedziało się za tym, aby UE bardziej zdecydowanie broniła interesów europejskich w przyszłych kryzysach pandemicznych.

p

1100 uczestników/uczestniczek
Otrzymano 800 wyników
88 głosów za
26 osób wstrzymało się od głosu
14 głosów przeciw

„Sollen Impfstoffe und notwendige medizinische Produkte künftig komplett in der EU produziert werden, um die Versorgung der EU-Bevölkerung sicherzustellen?"

Średnia: 6,4

Najważniejszym argumentem przemawiającym za przeniesieniem produkcji do UE jest zyskana w ten sposób niezależność.Zmniejszyłoby to narażenie podstawowych potrzeb Europejczyków na geopolityczne wpływy z krajów trzecich.

Głównym wymienianym kontrargumentembyło to, że relokalizacja produkcji może wywołać protekcjonistyczne reakcje ze strony krajów spoza UE, co mogłoby tym samym pośrednio zaszkodzić gospodarce UE oraz jej pozycji politycznej.

"Sollen lebenswichtige medizinische Produkte (wie zum Beispiel Impfstoffe) erst aus der EU exportiert werden dürfen, wenn europäische Bürger*innen versorgt sind?"

Średnia: 4,1

Najczęstszym kontrargumentem jest to, że wszystkie kraje świata powinny być w tym kryzysie traktowane jednakowo. Ci, którzy mają dostęp do większych zasobów materialnych, muszą działać solidarnie. „Nacjonalizm szczepionkowy” byłby sprzeczny z podstawowymi wartościami UE.

Ci, którzy głosowali za przyjęciem wniosku, najpierw wezwali do solidarności z Europejczykami. Ich zdaniem, w szczególności usługi użyteczności publicznej muszą mieć pierwszeństwo przed interesami gospodarczymi i geopolitycznymi kompromisami.

„Sollen Bürger*innen nach Impfung oder nachgewiesener Immunität die Möglichkeit haben, unbeschränkt in der Europäischen Union zu reisen?“

Średnia: 7,5

Większość Parlamentów Domowych chciałaby mieć możliwość nieograniczonego podróżowania po UE. Warunkiem tego powinna być pewność, że podróżujący nie zarażają innych.

Przywrócenie swobody podróżowania dla osób zaszczepionychwspiera rozwój gospodarczy krajów o dużym ruchu turystycznym orazjest zachętą do szczepień.

Przeciwnicy tego rozwiązania krytykują przede wszystkim dyskryminacjęmłodych ludzi, którzy nie mieli jeszcze okazji się zaszczepić lub nie mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych.

Portrety partnerów dialogu w 4. posiedzeniu

Othmar Karas

EPP
Austria

Peter Liese

EPP
Niemcy

Katarina Barley

S&D
Niemcy

Gwendoline Delbos-Corfield

Greens / EFA
Francja

Nicola Beer

Renew Europe
Niemcy

Martin Schirdewan

GUE / NGL
Niemcy

Pokaż wszystkim uczestniczącym politykom

Manfred Weber

EPP
Niemcy

Angelika Niebler

EPP
Niemcy

Michaela Šojdrová

EPP
Czechy

Luděk Niedermayer

EPP
Czechy

Hildegard Bentele

EPP
Niemcy

Paulo Rangel

EPP
Portugalia

Rainer Wieland

EPP
Niemcy

Katja Leikert

Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna w Bundestag
Niemcy

Michael Link

Partia Liberalno-Demokratyczna w Bundestag
Niemcy

Svenja Hahn

Renew Europe
Niemcy

Michael Roth

Minister stanu ds. Europy
Niemcy

Łukasz Kohut

S&D
Polska

Pedro Marques

S&D
Portugalia

Gabriele Bischoff

S&D
Niemcy

Helmut Scholz

GUE / NGL
Niemcy

Fabienne Keller

Renew Europe
Francja

Andreas Glück

Renew Europe
Niemcy

Jan-Christoph Oetjen

Renew Europe
Niemcy

Michael Theurer

Partia Liberalno-Demokratyczna w Bundestag
Niemcy

Moritz Körner

Renew Europe
Niemcy

Ska Keller

Greens / EFA
Niemcy

Michael Bloss

Greens / EFA
Niemcy

Damian Boeselager

Volt / Greens / EFA
Niemcy

Franziska Brantner

Sojusz 90 / Zieloni w Bundestag
Niemcy

Henrike Hahn

Greens / EFA
Niemcy

Daniel Freund

Greens / EFA
Niemcy

Sergey Lagodinsky

Greens / EFA
Niemcy

Hannah Neumann

Greens / EFA
Niemcy

Jutta Paulus

Greens / EFA
Niemcy

Dołącz!

Zapisz się tutaj do naszego newslettera, na bieżąco otrzymacie informacje o Europejskich Parlamentach Domowych organizowanych przez Puls of Europe

Zarejestruj się tutaj na kolejne posiedzenie Europejskich Parlamentów Domowych Oczekujemy jeszcze większego rozpowszechnienia grup dyskusyjnych w Europie i większych możliwości łączenia zróżnicowanych grup.

Do tego czasu będziesz regularnie otrzymywać aktualizacje i informacje o naszych seminariach internetowych z czołowymi politykami UE. Ponadto, zaangażujemy Cię w wybór tematów rozmów do następnej rundy.

O nas

Pulse of Europe to bezpartyjna i niezależna inicjatywa obywatelska założona we Frankfurcie nad Menem w 2016 roku. Naszym celem jest uświadomienie wagi idei europejskiej i uczynienie jej widoczną i słyszalną. Chcemy przyczynić się do tego, by w przyszłości nadal istniała zjednoczona, demokratyczna Europa, w której poszanowanie godności ludzkiej, praworządności, wolnej myśli i działań, tolerancja i szacunek stanowią naturalne podstawy demokratycznej wspólnoty.

Projekt

Pulse of Europe e.V.

Finansowany przez

Wspierany przez

Federal Agency for Civic Education

Wspierany przez

Democracy International

openPetition

Pulse of Europe e.V.

Federal Agency for Civic Education

Democracy International

openPetition